Jak na infinitiv s zu? Může to být předložka znamenající v češtině k (k domu), může to také znamenat v češtině slovíčko příliš. Když spojíme zu s infinitivem, nemá zu žádný samostatný význam (podobné použití jako v angličtině to+sloveso).

Jak poznat, po kterých slovesech zu použít? Mrkni na video!

Pro kompletní přípravu na maturitu z němčiny se podívej náš online kurz!