Vektor se liší od klasického čísla tím, že má kromě velikosti i směr. Vektor můžeme v prostoru narýsovat mnoha způsoby. V podstatě můžeme využít jakoukoliv úsečkou, jež má stejný směr a stejnou velikost jako předepsaný vektor. Velikost a směr vektoru je pak stejná jako velikost a směr úsečky.

K počítání velikosti musíme znát souřadnice vektoru, pak nám pomůže Pythagorova věta.

Pro celé řešení mrkni na naše video.

Kompletní přípravu na maturitu z matematiky najdeš v našem online kurzu.