Jak na sinovu a kosinovu větu v obecném trojúhelníku? Tyto věty nám udávají vztah mezi délkami stran a úhly.

Sinová věta: poměr všech délek stran a jim protilehlých úhlů je v obecném trojúhelníku konstantní.

Kosinová věta: umožňuje spočítat úhel v trojúhelníku na základě znalostí všech jeho tří stran. Jeho speciální variantou je Pythagorova věta, která je z kosinové věty odvozená.

Pro více výukových videí mrkni na náš online kurz, který tě kompletně připraví na maturitu z matematiky.