Jednou z podkapitol Analytické geometrie je přímka v rovině. V tomto videu si ukážeme tři způsoby, jak jde tu tuto přímku zapsat.

  1. Parametrická rovnice
  2. Obecná rovnice
  3. Směrnicový tvar přímky

Celkové řešení najdeš ve videu výše.

Kompletní přípravu k maturitě z matematiky najdeš v našem online kurzu.