V tomto videu si ukážeme příklady na počítání definičního oboru algebraického výrazu. Jako algebraický výraz považujeme každý matematický zápis, který obsahuje tzv. konstanty a proměnné, které mezi sebou tvoří smysluplné vztahy. Jako algebraické operace pak používáme sčítání, odečítání, dělení, násobení.

Pokud hledáme definiční obor, dosazujeme pouze čísla, která mají pro daný výraz smysl, ne libovolná. Nemůže např. dojít k dělení nulou, či násobení nulou.

Pro kompletní přípravu na maturitu z matematiky se podívej na náš online kurz.